Tarina

   • Osuuskunta MediataideM perustettiin 9.9.2005 Virroilla silloisen Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden mediaosuuskunnaksi. Sittemmin koulu liitettiin Tampereen ammattikorkeakouluun. Viestinnän koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdon käsikirjoittaminen ja kuvallinen ilmaisu opiskelijat jatkoivat kukin vuorollaan osuuskunnan toimintaa toisena opiskeluvuonnaan. Viimeisen kerran kyseiseen suuntautumisvaihtoehtoon opiskelijoita otettiin sisään syksyllä 2012, jolloin osuuskunnan nykyiset tekijät aloittivat opintonsa.
   • Tämänhetkinen kokoonpano on toiminut osuuskunnassa syksystä 2013 saakka tuottaen mm. erilaisia tv-ohjelmia Pohjois-Pirkanmaan alueella näkyneelle kaapeli-tv-kanavalle VäriTV:lle alkuvuonna 2014, sekä erilaisia tilaustöitä yrityksille, kuten valokuvia sekä prosessivideoita yrityksen toiminnasta, tarinallisia infovideoita yrityksen sisäiseen viestintään sekä grafiikoita teippauksiin. VäriTV:n ohjelmat ovat nähtävissä osuuskunnan Youtube-kanavalla Osuuskunta MediataideM.
   • Viimeisin yhteistyöprojekti Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa oli syksyllä 2015 Test Chamber Mediapolis, eli TCMP. Tämä oli julkaisualusta lyhyille ideavideoille. Yksi idea liittyi kylpemiseen, ja tätä lähdetiin jatkokehittämään järjestämällä Kylpyvideokilpailu. Tähän kilpailuun sai ottaa osaa lähettämällä oman luovan kylpyvideonsa: kriteerinä oli, että jonkun tai jonkin oli kylvettävä videolla. Kilpailun voittajat valikoituivat äänestäjien äänten sekä kolmesta tubettajasta koostuvan raadin mielipiteiden pohjalta.
   • Kesällä 2016 on osuuskuntamme jäsenten valmistumisen myötä viimein aika irtautua koulun tuesta ja aloittaa toiminta itsenäisenä osuuskuntana, toimialueenamme koko maa.